Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì?

Ngày giao dịch không hưởng quyền là thuật ngữ được sử dụng khi các doanh nghiệp sắp trả cổ tức hay hợp cổ đông để xác định quyền lợi nhà đâu tư liên quan đến cổ phiếu hay không?

Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì?

Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì
Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì

Các thuật ngữ “ngày giao dịch không hưởng quyền”, ” ngày đăng ký cuối cùng” thường được các nhà đầu tư sử dụng khi các doanh nghiệp họp cổ đông hay chuẩn bị trả cổ tức. Hai thuật ngữ này được dùng để xác định các quyền của nhà đầu tư liên quan đến cổ phiếu hay không.

+ Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày giao dịch mà người mua khi xác lập sở hữu cổ phiếu sẽ không được hưởng các quyền có liên quan như quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền nhận cổ tức hay quyền tham dự đại hội cổ đông…

+ Ngày đăng ký cuối cùng là ngày Trung tâm lưu ký chốt danh sách khách hàng sở hữu chứng khoán để thực hiện các quyền cho cổ đông. Nếu có tên trong ngày chốt danh sách thì người sở hữu chứng khoán có quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền nhận cổ tức.

Với quy định chu kỳ thanh toán T+2 như hiện nay thì nhà đầu tư phải hai ngày sau mới thực sự sở hữu cổ phiếu. Do đó ngày giao dịch trước ngày đăng ký cuối cùng sẽ là ngày giao dịch mà nhà đầu tư khi mua cổ phiếu sẽ không được hưởng các quyền lợi của cổ đông.

Lưu ý: Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày làm việc liền trước ngày đăng ký cuối cùng. Do vậy, nếu ngày đăng ký cuối cùng rơi vào thứ hai thì ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ là ngày thứ sáu của tuần liền trước.

Hay nếu ngày Lễ, Tết rơi vào trước ngày đăng ký cuối cùng thì nhà đầu tư cũng cần loại ra để xác định đúng ngày giao dịch không hưởng quyền.

Ví dụ về ngày giao dịch không hưởng quyền

Ví dụ ngày giao dịch không hưởng quyền

Với trường hợp trên thì nếu ngày đăng ký cuối cùng là ngày 8/11 thì ngày 7/11 chính là ngày giao dịch không hưởng quyền vì:

+ Bạn mua chứng khoán ngày 6/11 thì ngày thực sự sở hữu chứng khoán là ngày 8/11. Tức là khi chốt quyền, bạn sẽ có tên trong danh sách cổ đông.

+ Nếu bạn mua chứng khoán ngày 7/11 thì ngày sở hữu chứng khoán là ngày 9/11 tức là sau ngày đăng ký cuối cùng và sẽ không được hưởng quyền.

Việc xác định hai trường hợp này là điều quan trọng bởi liên quan đến chiến lược giao dịch. Ví dụ đối với các hoạt động trả cổ tức bằng cổ phiếu, thị giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh sau khi chốt quyền, giảm tương ứng với tỷ lệ chia.

Việc sở hữu cổ phiếu trước hay sau ngày chốt quyền về bản chất là không đổi bởi thị giá điều chỉnh, nhưng nhiều nhà đầu tư sẽ chọn việc mua cổ phiếu sau chốt quyền để tránh việc phải chờ cổ tức về tài khoản.