Giáo Sư Danh Dự Là Gì

Giáo sư danh dự là gì có lượng tìm kiếm khá đột biến trong những ngày qua khi có thông tin bà Nguyễn Phương Hằng từng nhận bằng giáo sư danh dự được cấp bằng từ trường đại học của Mỹ.

Giáo Sư Danh Dự Là Gì?

giáo sư danh dự là gì
Giáo sư danh dự là gì

Giáo sư danh dự là danh hiệu được trao cho người đã về hưu nhưng có đóng góp tốt cho giảng dạy và nghiên cứu hoặc giáo sư đã về hưu, nhưng còn tiếp tục giảng dạy.

Chức danh giáo sư danh dự còn được trao tặng cho những người có những đóng góp đáng kể cho các trường học và cộng đồng. Những người này có thể có hoặc không có học vị tiến sĩ.

Điều Kiện phong tặng danh hiệu Giáo Sư Danh Dự

Điều kiện phong tặng danh hiệu giáo sư danh dự có thể khác ở mỗi quốc gia trên thế giới.  Ví dụ như ở Đan Mạch: chức danh giáo sư danh dự được trao để ghi nhận đóng góp đặc biệt của một người đối với lĩnh vực môn học gắn liền với các hoạt động của khoa. Các giáo sư danh dự phải:

  • Tham gia vào quan hệ đối tác nghiên cứu
  • Giảng bài
  • Tham gia đồng giám sát tiến sĩ hoặc ủy ban kiểm tra tiến sĩ

Còn ở Việt Nam theo Nghị định số 84/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục như sau:

Nghị định quy định đối tượng được phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự, giáo sư danh dự là nhà giáo, nhà khoa học, nhà hoạt động chính trị, xã hội.

+ Điều kiện được phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự đối với nhà giáo, nhà khoa học là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và khoa học của Việt Nam, được một cơ sở giáo dục đại học đào tạo trình độ tiến sĩ của Việt Nam đồng ý phong tặng.

+ Nhà hoạt động chính trị, xã hội được phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự phải đáp ứng điều kiện là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và khoa học của Việt Nam, có uy tín quốc tế, có nhiều thành tích, công lao đóng góp cho tình hữu nghị, cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và được một cơ sở giáo dục đại học đào tạo trình độ tiến sĩ của Việt Nam đồng ý phong tặng.

+ Để được phong tặng danh hiệu giáo sư danh dự thì nhà giáo, nhà khoa học, nhà hoạt động chính trị, xã hội cần đáp ứng các điều kiện nêu trên, đồng thời phải có bằng tiến sĩ.

Giáo Sư Danh Dự Có Được Trả Lương Không?

Ngoài danh dự và sự công nhận, một danh hiệu danh dự đôi khi cho phép những người không phải là nhân viên được hưởng các đặc quyền dành cho nhân viên bình thường.

Ví dụ như quyền sử dụng cơ sở vật chất như thư viện, tạm trú trong trường đại học, tài khoản email, giấy phép đậu xe….

Về cở bản các giáo sư danh dự không được trả lương, nhưng các khoản chi phí sau thường được trợ cấp:

+ Chi phí đi lại và ăn ở trong thời gian thăm trường đại học

+ Chi phí hàng ngày như chi phí ăn uống

+ Có thể có khoản phí giảng dạy

Hi vọng một số thông tin về chức danh giáo sư danh dự sẽ hữu ích cho bạn. Nếu thấy có sai sót gì thì đừng quên phản hồi cho chúng tôi để được bổ sung, chỉnh sửa nhé.