So sánh sự khác nhau giữa đồng bằng Thanh Nghệ Tĩnh và Bình Trị Thiên

151
So sánh khu đồng bằng thanh nghệ tĩnh và bình trị thiên
chat gpt

Đều thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ nhưng hai tiểu khu này lại có những khác biệt về các yếu tố tự nhiên do ảnh hưởng của vị trí địa lý, địa hình, địa chất…. Hãy cùng Nghe An Data so sánh sự khác nhau giữa Đồng bằng Thanh Nghệ Tĩnh và Bình Trị Thiên dưới đây nhé.

Sự Khác Nhau Giữa Đồng bằng Thanh Nghệ Tĩnh và Bình Trị Thiên

So sánh sự khác nhau giữa Đồng bằng Thanh Nghệ Tĩnh và Bình Trị Thiên về các yếu tố tự nhiên như địa chất, địa hình, khí hậu, thủy văn, thỗ nhưỡng…

Yếu tố

Địa chất - địa hình

- Sự hình thành đồng bằng liên quan chặt chẽ với hoạt động tân kiến tạo.


- Đồng bằng thể hiện tính chất bồi tụ do phù sa sông bồi đắp (trừ Đồng bằng Hà Tĩnh là thể hiện tính ven biển).

- Sự hình thành đồng bằng liên quan mật thiết với Bắc Trường Sơn và biển.


Đồng bằng thể hiện nguồn gốc là đồng bằng mài mòn bồi tụ, chủ yếu cấu tạo bởi vật liệu biển.

Khí hậu

- Chịu ảnh hưởng của gió mùa nên có một mùa đông lạnh.


- Chịu tác động gió phơn Tây Nam mạnh hơn Đồng bằng Bình Trị Thiên, mùa hè dài và nhiệt độ cao nhất cả nước.


- Có sự phân hóa chế độ mưa trong khu: Phía Bắc mưa hè, phía Nam mưa vào thu đông.

- Không có mùa đông lạnh và khô rõ rệt. 


- Mùa mưa nhiều và muộn hơn. Mưa vào thu đông, không có tháng khô

Thủy văn

- Có một số sông lớn.

- Sông có hàm lượng phù sa khá lớn.

- Chế độ nước phân hóa theo chế độ mưa nên mùa lũ có sự phân hóa: Phía Bắc lũ hè, phía Nam lũ vào thu đông

- Phần lớn là sông nhỏ,hàm lượng phù sa ít.

- Mùa lũ vào thu đông.

- Hay bị xâm nhập của thủy triều vào sâu.

Thổ nhưỡng - Sinh vật

Đất phù sa chiếm diện tích lớn và độ phì cao hơn
đồng bằng Bình-Trị-Thiên

- Đất phù sa có diện tích nhỏ, kém màu mỡ, chủ yếu xen với các cồn cát.

- Sinh vật phong phú ở các đầm phá (thủy sản).

Trên đây là bảng so sánh sự khác nhau về các yếu tố tự nhiên giữa đồng bằng Thanh Nghệ Tĩnh và Bình Trị Thiên ngắn gọn và chi tiết nhất. Hi vọng bài viết giúp bạn học tập địa lý tốt hơn.

chat gpt
Note: Liên hệ quảng cáo Hotline: 0965.690.760