Khám Phá

Phân tích đặc điểm tự nhiên khu đồng bằng duyên hải...

Đồng bằng duyên hải Nam Trung Bộ có ranh giới phía Bắc giáp khu Bắc Trung Bộ, phía Nam giáp khu Đông Nam Bộ,...

Phân tích đặc điểm tự nhiên khu Đồng Bằng Bắc Bộ

Khu đồng bằng Bắc Bộ là một tiểu khu của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ với ranh giới phía Tây Bắc từ...

Phân tích đặc điểm tự nhiên khu Đông Bắc

Khu Đông Bắc thuộc miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có ranh giới phía Bắc giáp với Trung Quốc, phía Tây giáp khu...

Phân tích đặc điểm tự nhiên khu Nam Trường Sơn chi...

Khu Nam Trường Sơn có ranh giới phía Bắc giáp khu Bắc Trường Sơn, phía Nam giáp khu Đông Nam Bộ, phía Tây giáp...

Phân tích đặc điểm tự nhiên Khu Tây Bắc ngắn gọn...

Khu Tây Bắc thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ với ranh giới phía Bắc giáp Trung Quốc, phía Nam là thung lũng...

Phân tích đặc điểm tự nhiên Khu Việt Bắc

Khu Việt Bắc có ranh phía Bắc là dãy núi cao biên giới Việt – Trung, phía Đông là các đứt gãy hình vòng...

Đặc điểm các yếu tố tự nhiên khu Bắc Trường Sơn

Khu Bắc Trường Sơn thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có ranh giới từ thung lũng sông Cả đến đèo Hải Vân....

Phân tích đặc điểm đồng bằng Bình – Trị – Thiên...

Đồng bằng Bình Trị Thiên có ranh giới từ Nam đèo Ngang đến Bắc đèo Hải Vân. Sự hình thành đồng bằng có mối...

Phân tích đặc điểm miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ bao gồm toàn bộ lãnh thổ phía nam nước ta, từ Đà Nẵng vào tới Cà Mau,...

Phân tích đặc điểm đồng bằng Thanh Nghệ Tĩnh

Đồng bằng Thanh Nghệ Tĩnh có ranh giới từ dãy núi đá vôi ở Ninh Bình đến phía Bắc của dãy Hoành Sơn do...

Bài Viết Mới Nhất